.
 

WIJ WERKEN IN FASES

Fase 0, Mogelijkheden analyseren. 

Voorafgaand aan het gehele traject analyseren wij de mogelijkheden voor uw locatie/perceel. De gebruiks-en bouwmogelijkheden zijn vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan. Zijn uw initiatieven planologisch niet mogelijk? Dan kunnen wij in de meeste gevallen, in overleg met de gemeente, zorg dragen voor het wijzigen van het bestemmingsplan. 


Fase I, Ontwerpen en Welstand. 

Het ontwerp wordt vorm gegeven uit de wensen en ideeën van u als opdrachtgever, in samenhang met de gedachtegang van AMR Ontwerp. Daarbij wordt rekening gehouden met de wetten en regelgeving omtrent het bouwen. De eerste schetsen worden middels 2D en 3D tekenprogramma's vorm gegeven en voorgelegd aan de betreffende gemeente. (vooroverleg) Op deze manier is er direct een helder beeld wat betreft de vormgeving en materiaalkeuze. Dit bevorderd de looptijd bij Welstand


Fase II, Bestektekeningen, constructie, omgevingsvergunning. 

Na goedkeuring van de Welstand volgt de bestekfase. Hierbij wordt het schetsplan voorgelegd aan de constructeur en overige adviesbureaus. Door verschillende facetten samen te brengen ontstaat een bestektekening welke wij via het omgevingsloket voor u indienen ten behoeve van de omgevingsvergunning. (indien noodzakelijk).


Fase III, Aanbesteding en start bouwen. 

Wanneer de vergunning is verleend is het tijd voor de aanbesteding. Bestektekeningen en eventuele ander benodigdheden worden voorgelegd aan de aannemer(s) naar keuze. Aan de hand van de daaruit volgende prijsopgave kan het bouwen starten en kunt u straks gaan genieten van de mooie ruimte welke wij voor u hebben gecreëerd.


Om een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen kunt u ons bellen, een email sturen of het contactformulier invullen.